Η Προώθηση στον τομέα της Φιλοξενίας Ο ρόλος της προώθησης, που είναι ένα από τα 4Ps του μείγματος marketing (Προϊόν, Προώθηση, Τοποθεσία & Τιμή), είναι η επικοινωνία με άτομα, ομάδες… Read the rest