Η ομάδα της Konnect μεγαλώνει! Αναζητάμε έναν επαγγελματία Digital Marketing Specialist ο οποίος θα αναλάβει την ψηφιακή μας εικόνα και θα συμμετέχει στην ανάπτυξη του Brand μας. Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη στρατηγικών marketing τόσο σε επίπεδο Β2Β όσο και B2C. Ο ιδανικός υποψήφιος χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα και ταυτόχρονα διακρίνεται για την αναλυτική του σκέψη και την ικανότητά του να σχεδιάζει και να εφαρμόζει PPC και SMM καμπάνιες.

Αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός, εφαρμογή & παρακολούθηση στρατηγικής digital marketing
 • Ανάλυση δεδομένων του Google Analytics & εξαγωγή/παρουσίαση συμπερασμάτων
 • Διαρκής ενημέρωση και παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου

Requirements

 • Πτυχίο Marketing ΑΕΙ/ΤΕΙ ή πτυχίο παρεμφερούς τομέα
 • 3 έτη αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση των Facebook Business Manager, Google Ads & LinkedIn Campaign Manager
 • Δυνατές επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτός & προφορικός λόγος)
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Προϋπηρεσία στη βιομηχανία της φιλοξενίας θα συνεκτιμηθεί
 • Υψηλό πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

Benefits

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Πλήρης Απασχόληση
 • Συνεχής Εκπαίδευση
 • Ανταγωνιστικό Περιβάλλον
 • Ευκαιρίες Ανέλιξης

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ