Όπως συμβαίνει σε κάθε επιχείρηση, έτσι και για τη λειτουργία ενός ξενοδοχείου απαιτείται σκληρή δουλειά και διαρκής ανάλυση. Για να μπορούν τα ξενοδοχεία να είναι ανταγωνιστικά και να προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες, θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση τους καθόλη τη διάρκεια του έτους και να τη συγκρίνουν με τους ανταγωνιστές τους.

 

Οι μετρήσεις ξενοδοχείων ή οι κύριοι δείκτες απόδοσης (KPIs) είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να μπορέσετε να αξιολογήσετε τι πάει καλά και τι όχι. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσετε να κάνετε τις κατάλληλες διορθώσεις και να πάρετε έξυπνες αποφάσεις.

 

Ας δούμε λοιπόν παρακάτω μερικές σημαντικές μετρήσεις ξενοδοχείων, όπως για παράδειγμα τον αριθμό κρατήσεων, το εισόδημα ανά διαθέσιμο δωμάτιο, καθώς και πώς μπορείτε να τις υπολογίσετε.

Τι είναι οι μετρήσεις ξενοδοχείου;

Οι μετρήσεις ξενοδοχείου βοηθούν στην εξέταση της συνολικής απόδοσης του, στον καθορισμό των επιχειρηματικών στόχων, στην επιτυχία του εκάστοτε καταλύματος και στην παρακολούθηση της πορείας του.

Οι μετρήσεις αυτές μπορεί να είναι πιο γενικές, ή συγκεκριμένες για έναν κλάδο, τομέα ή μια συγκεκριμένη διαφημιστική καμπάνια. Ποιες είναι όμως οι πιο σημαντικές μετρήσεις που αξίζει να προσέξετε; Ας δούμε παρακάτω.

Σημαντικές μετρήσεις ξενοδοχείων και πώς να τις υπολογίσετε

Μερικές από τις σημαντικές μετρήσεις ξενοδοχείου που αξίζει να παρακολουθείτε τακτικά περιλαμβάνουν:

Ρυθμός κρατήσεων

Ο ρυθμός κρατήσεων είναι από τους πιο σημαντικούς δείκτες για ένα ξενοδοχείο. Στην ουσία, δείχνει τον αριθμό των δωματίων που είναι κατειλημμένα, σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό των δωματίων που είναι διαθέσιμα. Όσο πιο ψηλός είναι ο ρυθμός κρατήσεων, τόσο πιο απασχολημένο είναι το ξενοδοχείο. Με τη μέτρηση αυτή, θα μπορέσετε να δείτε κρίσιμα μοτίβα για το πώς κυμαίνονται οι κρατήσεις σας κατά τη διάρκεια του έτους. Για να υπολογίσετε τον ρυθμό αυτό, θα πρέπει να κάνετε την εξής διαίρεση:

Αριθμός Κρατήσεων Δωματίων / Συνολικός Αριθμός Δωματίων

Για τη βελτιωση του ρυθμού αυτού, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 

 • Δημιουργήστε προσφορές και πακέτα για τη low season.
 • Χρησιμοποιήστε τεχνολογία όπως το Canary Contactless Check-In και Checkout για την καταγραφή πληροφοριών, αλλά και κριτικές επισκεπτών και 5 αστέρων κριτικές. Αυτό σας επιτρέπει να δημιουργήσετε πιο αποτελεσματικές μάρκετινγκ εκστρατείες, και να ενθαρρύνετε νέους επισκέπτες να κλείσουν δωμάτια.
 • Συνεργαστείτε με τοπικούς οργανισμούς όπως Οργανισμούς Συνεδρίων και Επισκεπτών (CVBs) ή Οργανισμούς Μάρκετινγκ Προορισμών (DMOs).

Μέση ημερήσια τιμή (ADR)

Η Μέση Ημερήσια Τιμή (ADR) μετρά τον μέσο όρο των εσόδων που παράγονται από τα δωμάτια που έχει γίνει κράτηση σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση τα δωμάτια που προσφέρονται δωρεάν ή είναι κενά. Η ADR είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της απόδοσης του ξενοδοχείου και λαμβάνεται υπόψη στο Εισόδημα Ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο (RevPAR). Ενώ το RevPAR βασίζεται σε όλα τα διαθέσιμα δωμάτια, η ADR επικεντρώνεται μόνο στα πωληθέντα δωμάτια, αντικατοπτρίζοντας τη ζήτηση. Για να την υπολογίσετε θα πρέπει να κάνετε την εξής διαίρεση:

Μέσο Εισόδημα / Αριθμός Δωματίων που έχουν πραγματοποιηθεί διαμονές

Για να μπορέσετε να βελτιώσετε την ADR του ξενοδοχείου σας, θα πρέπει να κάνετε τα εξής

 • Αυξήστε τις ημερήσιες τιμές των δωματίων προσφέροντας μοναδικές ή πολυτελείς ανέσεις.
 • Προωθήστε τη ζήτηση για το κατάλυμά και τις υπηρεσίες σας μέσω διαφημίσεων

Εισόδημα Ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο (RevPAR)

Για να βρεθεί το Εισόδημα Ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο (RevPAR) χρησιμοποιείται τόσο η ADR όσο και ο ρυθμός κρατήσεων. Στόχος της μέτρησης αυτής είναι η εύρεση της απόδοσης και οι πιθανές απώλειες ή κέρδη σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Αυτό το ποσοστό μπορεί να συγκριθεί με τον ανταγωνισμό, δίνοντας σας τη δυνατότητα να αξιολογήσετε καλύτερα την απόδοση σας, τις μάρκετινγκ καμπάνιες και τις προσφορές σας. Για να μπορέσετε να υπολογίσετε το Εισόδημα ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο, θα πρέπει να κάνετε την παρακάτω πράξη:

Εισόδημα Δωματίων / Δωμάτια Διαθέσιμα ή Μέση Ημερήσια Τιμή x Ρυθμός Κατάληψης

Για να μπορέσετε να βελτιώσετε το RevPAR του ξενοδοχείου σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

 • Κατανοήστε τα πρότυπα ζήτησης και βρείτε τρόπους για να την αυξήσετε κατά τις περιόδους χαμηλής ζήτησης.
 • Εφαρμόστε πολιτικές ελάχιστης διαμονής για τους επισκέπτες που κάνουν κρατήσεις μέσω προωθητικών πακέτων.
 • Προσφέρετε αναβαθμίσεις δωματίων και χρησιμοποιήστε εργαλεία ψηφιακής αύξησης πωλήσεων με στόχο την αύξηση των εσόδων του ξενοδοχείου από τις κρατήσεις δωματίων.

Μικτό Λειτουργικό Κέρδος (GOP)

Το Μικτό Λειτουργικό Κέρδος (GOP) αναφέρεται στα κέρδη ενός ξενοδοχείου μετά την αφαίρεση των λειτουργικών εξόδων σε όλα τα τμήματα. Ο δείκτης αυτός αξιολογεί τη λειτουργική αποδοτικότητα ενός ξενοδοχείου. Την ίδια στιγμή, βοηθά στον καλύτερο προσδιορισμό των δαπανών και των εσόδων. Για να μπορέσετε να υπολογίσετε το GOP θα πρέπει απλώς να κάνετε την εξής αφαίρεση:

Μικτά Λειτουργικά Έσοδα – Μικτά Λειτουργικά Έξοδα

Για την βελτίωση του GOP του ξενοδοχείου σας, αρκεί να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

 

 • Μειώστε τα έξοδα σε τμήματα όπως η καθαριότητα χρησιμοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία, όπως η αυτόματη εγγραφή και αποχώρηση, τα οποία βοηθούν το προσωπικό να εργάζεται πιο αποδοτικά.
 • Βρείτε φθηνότερους προμηθευτές ή τεχνολογία εξοικονόμησης εργασίας για να μειώσετε το κόστος των υπηρεσιών σας χωρίς να αλλάξετε την τιμή.

 

Μικτό Λειτουργικό Κέρδος ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο (GOPPAR)

Το Μικτό Λειτουργικό Κέρδος ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο (GOPPAR) μετρά τη σχέση μεταξύ των εσόδων και των εξόδων ενός ξενοδοχείου βάση των διαθέσιμων δωματίων. Σε αντίθεση με το το RevPAR, ο δείκτης αυτός προσφέρει μια πιο σαφή εικόνα της κερδοφορίας ενός ξενοδοχείου, διότι λαμβάνει υπόψη τα έσοδα και τα λειτουργικά έξοδα σε όλα τα τμήματα. Για να υπολογίσετε το GOPPAR θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

Μικτό Λειτουργικό Κέρδος (GOP) / Συνολικός αριθμός διαθέσιμων δωματίων

Για να βελτιωθεί το GOPPAR του ξενοδοχείου, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες:

 • Εστιάστε στο πώς μπορείτε να βελτιώσετε παράγοντες όπως οι εργασίες του προσωπικού και η καθαριότητα, καθώς οι παράγοντες αυτοί μπορεί να έχουν επιπτώσεις στα έξοδα.
 • Χρησιμοποιήστε το GOPPAR για να προσδιορίσετε πόσο καλά αντιμετωπίζετε τις περιόδους χαμηλής ζήτησης. Στη συνέχεια, βρείτε τρόπους για να αυξήσετε την επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τις περιόδους αυτές.

Παρατηρούμε λοιπόν πως οι μετρήσεις απόδοσης ενός ξενοδοχείου είναι αρκετά σημαντικές, διότι παρέχουν γνώση και πληροφόρηση η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να γίνετε πιο ανταγωνιστικοί. Μάλιστα, η λήψη αποφάσεων με βάση αυτές τις μετρήσεις, μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας και να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να διαβάσετε, να αξιολογήσετε αυτές τις μετρήσεις, καθώς και να βελτιώσετε την απόδοση του ξενοδοχείου σας.