Στο link που ακολουθεί, μπορείτε να βρείτε το Φύλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης που περιλαμβάνει τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Κάντε κλικ εδώ : ΦΕΚ-2084-Β-ΚΥΑ-1881-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-30-05-20-1