Η τιμή ενός καταλύματος βρίσκεται ανάμεσα από δύο όρια. Το κατώτατο όριο είναι αυτό στο οποίο το κατάλυμα δεν μπορεί να δημιουργήσει κέρδη και το ανώτερο προσδιορίζεται από την προσλαμβανόμενη αξία του επισκέπτη. Ο ιδιοκτήτης για να θέσει τη σωστή τιμή ανάμεσα στα δύο όρια πρέπει να συνυπολογίσει τον ανταγωνισμό, την οικονομία και τους υπόλοιπους εξωτερικούς παράγοντες.

GraphsCustom-Artboard 6

Οι γενικές προσεγγίσεις που καθορίζουν την τιμολογιακή κατεύθυνση που θα επιλέξει ο ιδιοκτήτης είναι , η προσέγγιση που βασίζεται στο κόστος, η προσέγγιση που βασίζεται στην αξία και η προσέγγιση που βασίζεται στον ανταγωνισμό.

 

Τιμολόγηση Βασιζόμενη στο Κόστος

  • Η πιο απλή μέθοδος τιμολόγησης είναι η τιμολόγηση κόστους-συν (cost-plus), κατά την οποία προσθέτουμε ένα στάνταρ ποσό στο κόστος του προϊόντος.
  • Ανάλυση Νεκρού Σημείου και Τιμολόγηση Στόχου Κέρδους: κατά την τιμολόγηση Νεκρού Σημείου (Break Even Pricing), ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής προσπαθεί να καθορίσει την τιμή για την οποία δεν θα έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία. Ορισμένοι managers χρησιμοποιούν μια παραλλαγή του Νεκρού Σημείου η οποία ονομάζεται Τιμολόγηση Στόχου Κέρδους, που στοχεύει συγκεκριμένο ROI.

1

Τιμολόγηση Βασιζόμενη στην Αξία

Ένας αυξημένος αριθμός ιδιοκτητών/διαχειριστών στρέφεται στην τιμολόγηση με βάση την Αξία. Η βασιζόμενη στην αξία τιμολόγηση χρησιμοποιεί την αντίληψη των επισκεπτών για την αξία και όχι τα κόστη του ιδιοκτήτη για τον καθορισμό των τιμών. Σαν άμεση επίπτωση, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα marketing για το κατάλυμά του και στη συνέχεια να θέσει τις τιμές. Οι τιμές καθορίζονται παράλληλα με τα υπόλοιπα στοιχεία του μείγματος marketing πριν καθοριστεί το πρόγραμμα.

2

Τιμολόγηση Βασιζόμενη στον Ανταγωνισμό

Μια στρατηγική τιμολόγησης είναι αυτή της παρακολούθησης των τιμοκαταλόγων, όπου η τιμή τίθεται με βάση αυτή των ανταγωνιστών και δεν δίνεται προσοχή στα κόστη ή τη ζήτηση της αγοράς. Το κατάλυμα χρεώνει το ίδιο ή και περισσότερο από τον κύριο ανταγωνισμό. Ορισμένα καταλύματα μπορεί να χρεώσουν λίγο παραπάνω ή παρακάτω όμως κρατούν την απόκλιση σταθερή.

3

Αν σε ενδιαφέρει να μάθεις περισσότερα για τους τρόπους που μπορούμε να σε βοηθήσουμε με την τιμολόγηση του καταλύματός σου, κάνε κλικ εδώ:

μάθε περισσότερα