Στόχοι marketing της μονάδας

Πριν το κατάλυμα ή το ξενοδοχείο μπει στη διαδικασία καθορισμού της τιμής των δωματίων, πρέπει να έχει διαλέξει τη στρατηγική προϊόντος. Όσο πιο σωστή είναι η επιλογή της αγοράς στόχου, της τοποθέτησης και της στρατηγικής του marketing mix τόσο πιο σωστή θα είναι και η τιμολόγηση.

Pricing Strategies

Παραδείγματος χάριν, ένα κατάλυμα με πισίνα μπορεί να τοποθετηθεί στην κατηγορία βίλα, το ίδιο κατάλυμα χωρίς την πισίνα υπάγεται στην κατηγορία των εξοχικών κατοικιών. Όπως είναι ευνόητο, η στρατηγική απόφαση της τοποθέτησης στην αγορά θα έχει σημαντική επίπτωση στην τιμολογιακή πολιτική.

α. Στρατηγική Επιβίωσης

survival
Για πολλές μονάδες, η επιβίωση είναι πιο σημαντικός βραχυπρόθεσμος στόχος από την κερδοφορία. Σε περιόδους ύφεσης τα ξενοδοχεία πολλές φορές κάνουν χρήση αυτής της στρατηγικής. Η στρατηγική επιβίωσης χαρακτηρίζεται από μείωση των τιμών με στόχο τη βελτίωση των χρηματικών διαθεσίμων. Τις περισσότερες φορές η συγκεκριμένη στρατηγική έχει άμεση επίπτωση στον ανταγωνισμό και πολλές φορές ακόμη και σε ολόκληρο τον κλάδο. Ειδικά στον τουριστικό τομέα, ο ανταγωνισμός παρακολουθεί στενά τον ανταγωνισμό και ανταποκρίνεται άμεσα σε περίπτωση που νιώθει ότι απειλείται.

β. Στρατηγική Βραχυπρόθεσμης Μεγιστοποίησης Κέρδους

profit
Πολλοί ιδιοκτήτες θέλουν να θέτουν τιμές που μεγιστοποιούν τα κέρδη. Υπολογίζουν τη ζήτηση και τα κόστη που θα προκύψουν σε διαφορετικές τιμές και επιλέγουν την τιμή που θα μεγιστοποιήσει το τωρινό κέρδος, τις ταμειακές ροές, την επιστροφή της επένδυσης (ROI), επιδιώκοντας το άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα και όχι την μακροπρόθεσμη απόδοση.

γ. Στρατηγική Ηγεσίας Κόστους

quality
Ορισμένες εταιρείες επιδιώκουν να αποκτήσουν κυρίαρχη θέση στην αγορά. Πιστεύουν ότι το ξενοδοχείο/κατάλυμά με την κυρίαρχη θέση θα αποκομίσει τελικά χαμηλά κόστη και μακροπρόθεσμα κέρδη. Επομένως, θέτουν τις τιμές όσο χαμηλότερα γίνεται και στη συνέχεια αφού αποκτήσουν την κυρίαρχη θέση αναπροσαρμόζουν ανάλογα με την αγορά, τις τιμές.

δ. Στρατηγική Ηγεσίας Ποιότητας Προϊόντος

tqm

η συγκεκριμένη στρατηγική τιμολόγησης υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες να θέτουν υψηλές τιμές για τα δωμάτια/καταλύματά τους παρέχοντας παράλληλα τις καλύτερες παροχές στον επισκέπτη. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ηγεσίας ποιότητας, είναι η ανάγκη για διαρκή επανεπένδυση στην επιχείρηση ώστε να μπορεί να διατηρηθεί η ηγετική θέση.

ε. Άλλοι Στόχοι

etc
Άλλοι στόχοι που ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή είναι η παρεμπόδιση ανταγωνιστών να εισέλθουν στην αγορά, η σταθεροποίηση της αγοράς, η δημιουργία buzz γύρω από ένα νέο προϊόν κλπ.

Αν σε ενδιαφέρει να μάθεις περισσότερα για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάποιας από τις στρατηγικές τιμολογήσης που εφαρμόζουμε στην Konnect και αναρωτιέσαι πώς θα μπορούσαμε να σε βοηθήσουμε με την μεγιστοποίηση των εσόδων του καταλύματός σου, κάνε κλικ εδώ:


μάθε περισσότερα

strategies