Η βάση της τμηματοποίησης αγοράς

Η έρευνα μας έχει δείξει ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι τμηματοποίησης της αγοράς, δεν υπάρχει ένας μόνο σωστός δρόμος. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι μεταβλητές τμηματοποίησης είναι οι παρακάτω:

  1. Δημογραφική
  2. Ψυχογραφική
  3. Γεωγραφική
  4. Συμπεριφορική
  5. Οφέλους
  6. Αγοραστική
  7. Χρηστική
  8. Θέσης χρήστη
  9. Ρυθμού χρήσης
  10. Εικόνας

Δημογραφική Τμηματοποίηση

Η διαδικασία χρήσης των κυρίως μεταβλητών όπως η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η εθνικότητα για την τμηματοποίηση των αγορών. Το club 18-24 για παράδειγμα χρησιμοποιεί αυτές τις μεταβλητές για να προσεγγίσει ένα νεανικό κοινό, εργένηδων που ενδιαφέρονται για τη νυχτερινή ζωή και το clubbing.

Ψυχογραφική Τμηματοποίηση

Ο διαχωρισμός των επισκεπτών σε διαφορετικές ομάδες βασιζόμενοι στην κοινωνική θέση, τον τρόπο ζωής και τα προσωπικά χαρακτηριστικά. Η ψυχογραφική τμηματοποίηση βασίζεται σε στοιχεία του χαρακτήρα, συμπεριφορές, κίνητρα και πνευματικές δραστηριότητες. Άνθρωποι που ανήκουν στο ίδιο δημογραφικό γκρουπ μπορεί να έχουν σημαντικά διαφορετικά ψυχογραφικά προφίλ.

Γεωγραφική Τμηματοποίηση

Η τμηματοποίηση των αγορών σύμφωνα με γεωγραφικά όρια όπως η χώρα, πολιτεία, περιοχή, πόλη ή γειτονιά. Στο παρελθόν για τους περισσότερους οργανισμούς η τμηματοποίηση της αγοράς περιοριζόταν στην κατανόηση των πιο προσοδοφόρων διεθνών τουριστικών αγορών.

1

Συμπεριφορική Τμηματοποίηση

Κατά την συμπεριφορική τμηματοποίηση η αγορά χωρίζεται σε ομάδες σύμφωνα με τους διάφορους τύπους αγοραστικής συμπεριφοράς. Κοινές βάσεις περιλαμβάνουν το ρυθμό χρήσης (ελαφρύ, μέτριο και βαρύ), την κατάσταση του καταναλωτή (πρώην καταναλωτής, μη καταναλωτής, δυνητικός καταναλωτής, νέος καταναλωτής, και κανονικός καταναλωτής ενός προϊόντος/υπηρεσίας), το επίπεδο πίστης/δέσμευσης (πολλοί επισκέπτες μένουν σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων τόσο για την αίσθηση υπεροχής όσο και για την άνεση που προσφέρουν οι παροχές), ετοιμότητα καταναλωτή και περίσταση. Σε ειδικές περιπτώσεις οι άνθρωποι είναι προδιατεθειμένοι να πληρώσουν επιπλέον για ειδική μεταχείριση (πχ ταξίδι μέλιτος κλπ).

4

Τμηματοποίηση Οφέλους

Χωρίζει τους επισκέπτες σύμφωνα με τα οφέλη που επιδιώκουν, όπως η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία, η πολυτέλεια ή το χαμηλό κόστος. Οι επισκέπτες ζυγίζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά μιας υπηρεσίας και αυτά αξιολογούνται ώστε να δημιουργήσουν τη βάση της τμηματοποίησης οφέλους. Μια μελέτη τμηματοποίησης οφέλους πρέπει να επιχειρεί τρία πράγματα: α. καθορισμός του οφέλους που οι καταναλωτές επιθυμούν από ένα προϊόν, β. καθορισμός των ατόμων που επιδιώκουν το κάθε όφελος και γ. καθορισμός της εγγύτητας των υπαρχόντων brands στις δεδομένες ανάγκες.

Τμηματοποίηση Αγοραστικής Περίστασης

Οι καταναλωτές χωρίζονται βάσει των λόγων ή της συχνότητας με την οποία αγοράζουν ένα προϊόν. Οι καταναλωτές μπύρας για παράδειγμα, μπορούν να χωριστούν είτε ως ‘’βαριοί καταναλωτές’’ που προσπαθούν να ξεφύγουν, καταναλωτές που επιθυμούν την κοινωνική αποδοχή, ή καταναλωτές που πίνουν ένα ποτό κατά την έξοδό τους. Το ξενοδοχείο οφείλει να αναζητήσει νέες περιστάσεις για τις οποίες η κατανάλωση του προϊόντος του είναι κατάλληλη.

Τμηματοποίηση Περίστασης Χρήσης

Είναι μια επέκταση των  τμηματοποιήσεων οφέλους και αγοραστικής περίστασης. Τα τμήματα βασίζονται στους λόγους για τους οποίους ένα προϊόν χρησιμοποιείται και την περίσταση για την οποία χρησιμοποιείται. Η τμηματοποίηση περίστασης χρήσης επιχειρεί να βρει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα προϊόν αναγνωρίζοντας τις ‘’καταστάσεις ανάγκης’’ του καταναλωτή. Επεκτείνdεται πέρα από τις προφανείς απαντήσεις και επιχειρεί να βρει τους πραγματικούς λόγους κατανάλωσης ενός προϊόντος και κατ’ επέκταση τα πραγματικά προσδοκώμενα οφέλη.

3

Τμηματοποίηση Θέσης Χρήστη

Η συγκεκριμένη μέθοδος χωρίζει τους καταναλωτές σύμφωνα με τη χρήση του προϊόντος (αλλά όχι την ποσότητα του προϊόντος ). Οι καταναλωτές μπορεί να είναι μη χρήστες, πρώην χρήστες, δυνητικοί χρήστες, νέοι χρήστες ή κανονικοί χρήστες. Το μήνυμα μάρκετινγκ θα είναι διαφορετικό ανάλογα με το τμήμα που απευθυνόμαστε. Μια διαφήμιση που απευθύνεται σε ένα μη χρήστη θα περιέχει πιθανώς ενημερωτικό ύφος και περιεχόμενο ενώ το μήνυμα που θα απευθύνεται σε ένα κανονικό χρήστη πιθανώς να περιλαμβάνει τα οφέλη του προϊόντος σε σχέση με ένα ανταγωνιστικό.

2

Τμηματοποίηση Ρυθμού Χρήσης

Χωρίζει τους καταναλωτές σε ελαφριά, μέτρια και βαριά αγοραστικά γκρουπ. Ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνουν τη συγκεκριμένη μέθοδο τμηματοποίησης τόσο δημοφιλή είναι το γεγονός ότι πολλές εταιρείες την χρησιμοποιούν. Επιπρόσθετα πολλές εταιρείες έρευνας αγοράς μπορούν να παρέχουν δεδομένα αναφορικά με τους ρυθμούς χρήσης βασιζόμενες σε δημογραφικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά.

Τμηματοποίηση Εικόνας

Περιλαμβάνει την συσχέτιση της εικόνας του καταναλωτή για τον εαυτό του και τη σχέση με την εικόνα του προϊόντος. Είναι ένας συνδυασμός ψυχογραφικών και συμπεριφορικών χαρακτηριστικών του  καταναλωτή.

pexels-ismael-sanchez-2282000

 

Αν σε ενδιαφέρει να μάθεις περισσότερα για τους τρόπους που μπορούμε να σε βοηθήσουμε με την τμηματοποίηση και τη στόχευση της αγοράς σου, κάνε κλικ εδώ και επικοινώνησε μαζί μας:

μάθε περισσότερα