Οι επισκέπτες/καταναλωτές αποδίδουν μια σχέση τιμής/αξίας στο μυαλό τους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προμηθεύονται. Κάθε άτομο θα αξιολογήσει διαφορετικά την αξία κάθε αγαθού. Οι περισσότεροι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τις δυνάμεις που λειτουργούν όταν η τιμή αυξάνεται για να ανταποκριθεί σε μια αύξηση της ζήτησης. Για παράδειγμα, οι επισκέπτες κατανοούν την αυξημένη τιμή για διαμονή στην Κέρκυρα τον Αύγουστο. Επίσης κατανοούν τις υψηλές τιμές για τη διαμονή σε μια πολυτελή βίλα ή ένα σκάφος. Μπορούν να δουν την αξία σε ένα φυσικό προϊόν. Επίσης αντιλαμβάνονται ότι οι άνθρωποι που είναι ικανοί να διαθέσουν το αντίτιμο για αυτές τις παροχές/υπηρεσίες δεν είναι τόσο ευαίσθητοι στην τιμή, και εν μέρει αυτό είναι αλήθεια. Οι ευκατάστατοι είναι συχνά λιγότερο ευαίσθητοι στην τιμή σε ορισμένα προϊόντα/υπηρεσίες. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι τόσο μίζεροι όσο ο Scrooge σε άλλα.

 

1

Όταν λοιπόν οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αυξήσουν τις τιμές σε οικεία προϊόντα/υπηρεσίες, η αντίληψη των πελατών αναφορικά με την σχέση τιμής/αξίας επηρεάζεται. Στο μυαλό τους οι επισκέπτες έχουν μια συγκεκριμένη αξία για το κάθε κατάλυμα. Η αύξηση στην τιμή θα αυξήσει τον ένα συντελεστή του κλάσματος χωρίς όμως να αλλάξει το δεύτερο στοιχείο στη σχέση. Η τιμή ανεβαίνει, όμως η αξία δε μεταβάλλεται. Ο επισκέπτης πρέπει είτε να αναπροσαρμόσει την εξίσωση στο μυαλό του, εξισώνοντας την αξία με τη νέα τιμή είτε να εγκαταλείψει εντελώς την συσχέτιση και να ψάξει για μια νέα σχέση. Ακόμη μια φορά η διαθεσιμότητα εναλλακτικών επιλογών έρχεται στο προσκήνιο. Για παράδειγμα καθώς οι τιμές των all inclusive ξενοδοχείων αυξάνονται κάποιοι επισκέπτες ενδέχεται να εγκαταλείψουν τη σχέση για μια διαμονή σε ένα πολυτελές Αibnb κατάλυμα ή μια Βίλα.

 

2

Μπορούμε να οπτικοποιήσουμε τη διαδικασία κοιτάζοντας την εξέλιξη της πλατφόρμας του Airbnb. Αρχικά η πλατφόρμα έδινε τη δυνατότητα σε χρήστες να νοικιάζουν δωμάτια του σπιτιού τους και να φιλοξενούν άλλους χρήστες/επισκέπτες. Η αξία που συσχέτιζαν οι επισκέπτες με τα διαθέσιμα δωμάτια ήταν χαμηλή, σε μια χαμηλή τιμή. Σταδιακά τα καταλύματα που διαθέτει η πλατφόρμα αυξάνονται σε ποιότητα και οι χρήστες μπορούν να νοικιάσουν ολόκληρα διαμερίσματα. Η αντίληψη τιμής/αξίας μετατοπίζεται προς τα πάνω. Ο κύκλος αυτός θα συνεχίζεται έως ότου οι επισκέπτες σταματήσουν να νοικιάζουν όλο και περισσότερα ή ακριβότερα/πολυτελή καταλύματα γιατί θα έχουν βρει μια εναλλακτική πλατφόρμα, μπορεί όχι οικονομικότερη αλλά μία που θα προσφέρει καλύτερη σχέση τιμής/αξία στα μάτια τους.

3

Αν σε ενδιαφέρει να μάθεις περισσότερα για τους τρόπους που μπορούμε να σε βοηθήσουμε με την ανάλυση της  αγοράς σου και τεχνικές μέσω των οποίων η τιμολογιακή πολιτική μπορεί να βελτιώσει την εικόνα του καταλύματός σου, κάνε κλικ εδώ και επικοινώνησε μαζί μας:

μάθε περισσότερα