Η Τεχνολογική Καινοτομία

Αλλαγές στην τεχνολογία δίνουν την ευκαιρία σε υπάρχοντες παίκτες ή νεοεισερχόμενους να επανακαθορίσουν το ανταγωνιστικό παίγνιο μέσω μιας νέας προσέγγισης στην επίλυση των αγοραστικών προβλημάτων. Το βασικό θεμέλιο του παραδείγματος είναι μια τεχνολογία που καθορίζει την οικονομία της βιομηχανίας και έχει ισχυρή επίδραση στο παράδειγμα που ανακύπτει. Η καινοτομία μπορεί να εκδηλωθεί με έναν από τους εξής τρεις τρόπους:

Σταδιακή Καινοτομία

Η σταδιακή καινοτομία ίσως είναι η πιο συνηθισμένη μορφή καινοτομίας. Αναφέρεται στην περαιτέρω βελτίωση υπαρχόντων τεχνολογιών σε μια καθορισμένη κατεύθυνση βελτίωσης. Παραδείγματος χάριν τα κινητά μας γίνονται πιο γρήγορα και καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια διαρκώς. Συνήθως οι σταδιακές καινοτομίες δεν είναι διασπαστικές.

1

Αρχιτεκτονική Καινοτομία

Η αρχιτεκτονική καινοτομία είναι πιο σπάνια μορφή και έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο. Αυτές είναι καινοτομίες σε ένα υποσύστημα ή σε κάποιο μηχανισμό που συνδέει υποσυστήματα. Οι αρχιτεκτονικές καινοτομίες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα υποσυστήματα σχετίζονται μεταξύ τους, δημιουργώντας θεμελιώδεις αλλαγές.

2

Ασυνεχής Καινοτομία

Η ασυνεχής καινοτομία είναι η μορφή που συσχετίζουμε περισσότερο με τον όρο καινοτομία, και αφορά μια δομική αλλαγή σε ένα κρίσιμο υποσύστημα μιας τεχνολογίας. Η αρχιτεκτονική και η ασυνεχής καινοτομία δημιουργούν την ευκαιρία του ανασχεδιασμού του ανταγωνιστικού παιγνίου μέσω της δημιουργίας νέων λύσεων για υπάρχοντα αγοραστικά προβλήματα.

3

Σε επόμενο άρθρο θα αναλύσουμε τη στρατηγική καινοτομία και την μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Αν σε ενδιαφέρει να μάθεις περισσότερα για τους τρόπους που μπορούμε να σε βοηθήσουμε με την ανάλυση του ανταγωνισμού και της αγοράς σου κάνε κλικ εδώ και επικοινώνησε μαζί μας:

μάθε περισσότερα